İDEAL ÖĞRENCİ PROFİLİ
1- Öğrenme sürecinde aktif rol alır.
2- Öğrenme sürecinde sorumluluğun öncelikle kendisine ait olduğunun bilincindedir.
3- Zamanını dershane içi ve dışı etkinlikleri dikkate alacak bir biçimde planlar ve verimli bir biçimde kullanır.
4- Öğrenme amacı ile etkin okuma ,etkin dinleme ve not alma becerilerini kullanır.
5- Öğrenme ortamında katılımcı bir rol benimser.
6- Bilgiye nasıl ulaşılacağını bilir.
7- Kendi kendini motive edebilir.
8- Sınav kaygısı ile nasıl başa çıkacağını bilir.
9- Sağlığını bilinçli bir biçimde korumak için gerekli önlemleri alır.