ETKİLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, "yeterince çalışmamak" olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Oysa gerekli olan "Bilinçsizce çok çalışmak" değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır.
Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır. Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidir. Çalışma ve denemeler, olumsuz alışkanlıklar atılıncaya, olumlu alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar sürdürülmelidir.

 

VERİMLİ ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN TUZAKLAR
Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek,
Müzik eşliğinde çalışmak
Zorlanılan derslerin dışlanması
Aşırı kaygı (güvensizlik)
Yatarak (uzanarak) çalışmak, Çalışma anında hayallere dalmak
Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak
Motivasyon noksanlığı, isteksizlik,
Günlük ayrıntılara boğulmak
Çalışmayı tamamlamadan bırakmak
Amaçların özelliklerinin belirlenememesi
Arkadaşlara "hayır" diyememek
Televizyona takılıp kalmak
Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak
Düzenli tekrarlar yapmamak
Plansız, programsız çalışmak
Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak
Zamanı denetleyememek
Çevrenizin sizden beklentilerinin yüksek olması
Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek
Çalışma anında uygun dinlenme aralıklarını vermemek
Yanlışlardan ders almamak, noksanları gidermemek
Çözümlenemeyen ailevi veya kişisel sorunlar içinde boğulmak
Fazla dışa açık olmak, yani oyun ve eğlence yerlerine gitmek.